listare

trimite prin

Palatul Administrativ (Primăria), Arad
Ultima actualizare:  2010-04-09
Autor:  Sarkadi Nagy Emese
Tradus de:  Emese Nagy SarkadiDate despre monument
Adresa: Bulevardul Revoluţiei 75
Cod: AR-II-m-B-00548
Datare: 1874–76

Date istorice

Clădirea reprezintă una dintre operele semnificative ale arhitecturii eclectice din Arad. Faţadele regulate sunt ritmate şi decorate de elemente clasiciste, iar rezalitul central al faţadei principale are bogate referinţe neorenascentiste.

Descrierea edificiului

Faţada principală a clădirii de plan dreptunghiular şi curte interioară este orientată spre artera principală a oraşului. Faţada posterioară deschisă spre strada Drăgălina, asigură accesul în curtea interioară. Edificiul cu regim de înălţime pe două niveluri generale, dispune de 2+6+3+6+2 axe pe faţada principală, dintre acestea segmentul cu trei axe formează un rezalit central, accentuând importanţa clădirii. Parterul rezalitului este format din arcade semicirculare, care se regăsesc şi la etaj sub forma unui balcon. Arcadele sunt delimitate de pilaştrii simpli la parter, şi mai rafinaţi la etaj, unde zonele dintre arce sunt decorate cu ghirlande din tencuială. Balconul este delimitat sub arcade de parapet cu baluştrii. Deasupra parterului se întinde brâul median denticulat susţinut de console împerecheate în dreptul pilaştrilor, iar deasupra se înalţă cel de al doilea nivel penetrat de perechi de goluri dreptunghiulare. Acest nivel se continuă în părţile laterale ale rezalitului şi deasupra pantelor acoperişului în retragere treptată preţ de o singură axă pe fiecare direcţie. Axele sunt delimitate de pilaştrii simpli cu caneluri, purtând capiteluri ionice. Rezalitul se încheie într-un fronton cu timpan triunghiular în care s-a amplasat stema oraşului Arad, iar deasupra se înalță turnul clopotniţă a primăriei. Colţurile primului nivel al turnului sunt tratate cu bosaje de tencuială, pe fiecare latură se găseşte câte o fereastră mică pătrată cu timpan triunghiular la partea superioară. Acest nivel se încheie cu un brâu susţinut de console. Următorul nivel este format din arcade semicirculare sprijinite de coloane ionice, delimitând o galerie în care se poate înconjura volumul turnul. Coloanele de la colţuri sunt dublate de pilaştrii mai masivi. Central, deasupra arcadelor se află orologiul, protejat de un brâu care urmăreşte jumătatea superioară a cadranului circular, peste care se desfăşoară ultimul nivel al turnului cu balcon perimetral deschis, cu parapet zidit, iar în mijloc cu un volum, mult retras cu laturile penetrate de goluri mici semicirculare. Turnul se încheie într-un coif piramidal, acoperit cu tablă. Cele şase axe de o parte şi alta a rezalitului, sunt regulate şi simetrice. La parter sunt şase ferestre cu închidere semicirculară, faţada fiind tratată în striuri, care urmăresc de jur împrejur forma golurilor. Coaxial, în registrul inferior sunt ferestrele simple, dreptunghiulare ale subsolului. Parterul şi etajul sunt separate de un brâu cu mulură complexă. Ferestrele dreptunghiulare de la etaj deasupra lintelului poartă timpane triunghiulare şi sunt flancate de pilaştrii cu capiteluri profilate. Brâul cornişei, sprijinit de console, pe aceste segmente este întregit de o friză decorată cu ghirlande de folori şi alte ornamente vegetale.

 

Colţurile de la extremităţile faţadei, formează rezalit prin proeminența faţă de planul general al peretelui, golurile sunt similare cu cele din segmentele anterior descrise. La parter se află o pereche de ferestre cu închidere semicirculară, accentuată de striuri din tencuială, cele două ferestre sunt unificate de un arc comun. Şi ferestrele dreptunghiulare de la etaj sunt împerecheate, delimitate de trei pilaştrii, fiind accentuate de un timpan triunghiular comun susţinut de console. Peste brâul cornişei, sprijinit de console puternice se înalţă un parapet străpuns de zone cu baluştrii în dreptul golurilor, urmărind întreg conturul faţadei principale şi care formează şi parapetul rezalitului central la nivelul celui de al doilea etaj.

 

Fiecare colţ de clădărie dispune de câte un rezalit asemănător, având detalii şi ornamente identice. Cele două faţade laterale arată la fel. Între rezaliturile de colţ sunt construite câte 15 axe, la parter asemenea faţadei principale se găsesc ferestre cu închidere semicirculară, iar suprafaţa pereților este tratat cu striuri. Pe ambele părţi, în axul central, al optulea se află câte o poartă cu închidere semicirculară. Pe cel de-al doilea nivel, golurile dreptunghiulare sunt cuprinse de pilaştrii cu caneluri, iar deasupra lintelului este postat câte un timpan triunghiular. Faţadele laterale se termină într-o cornişă identică cu cea a faţadei principale, iar deasupra celor 15 axe centrale este întregită de o friză decorată cu ghirlande şi flori. Deasupra cornişei se ridică un parapet.

 

Faţada posterioară a clădirii este întreruptă în dreptul axei de simetrie, lăsând să pătrundă privirea în curtea interioară, aici rezaliturilor de colţ li se ataşează câte patru axe, iar deschiderea dintre ele este delimitată spre strada Dragalina de un simplu gard. Aspectul daţadei corespunde întru-totul cu cele descrise anterior.

 

Faţadele curţii interioare sunt mai modeste, dar totuşi au un aspect pretenţios. Cele trei aripi întregi, sunt marcate de câte un rezalit central pe trei axe, în care funcţionează câte o casă de scară. Rezalitul central din curte, al aripii principale dispune de trei arcade oarbe la parter, iar la etaj faţada este penetrată de trei goluri cu închidere semicirculară, purtând ferestre decorate cu gem colorat. Vitraliile îl reprezintă pe Cronos ca figură de bărbat, apoi sunt personificate cele patru anotimpuri şi cele 12 luni cu figuri feminine. Rezaliturile aripilor laterale sunt mai puţin proeminente, astfel au goluri numai pe faţada principală. În axul central al parterului se deschide un acces, iar de o parte şi alta sunt prezenţi ferestre împerecheate cu închidere semicirculară, unificate sub un arc de tencuială, iar la etaj situaţia se repetă, cu deosebirea că deasupra golului de acces, aici se găseşte o fereastră cu închidere semicirculară. Ambele rezalituri ale aripilor laterale se încheie în timpane triunghiulare. Segmentele faţadelor dintre rezalituri dispun pe ambele nivele de ferestre cu închidere semicirculară de lăţime variabilă, acestea luminează coridoarele clădirii. Axele sunt demarcate pe toată înălţimea faţadei de pilaştrii cu capiteluri profilate, suprafaţa pereţilor prezintă striuri.

 

Accesând clădirea prin intrarea principală, se ajunge într-un hol amplu cu coloane, decoraţiuni de stuc şi tavan casetat. De aici urcă spre etaj scara monumentală din marmură roşie, ocupând rezalitul central spre curte. De o parte şi alta a scării principale coboară câte o rampă mai îngustă de scări spre subsol, iar în faţa scărilor pornerneşte în două direcţii câte un coridor pe latura spre curte a aripii principale, care se continuă şi în aripile laterale. Casa scării principale luminată de vitralii, conduce vizitatorul la etaj, unde două nivele ale rizalitului central sunt ocupate de sala de festivităţi a primăriei. Sala abundent decorată, are pereţii laterali ritmaţi de pilaştrii cu canelură, iar la capetele sălii s-a amenajat câte un balcon susţinut de coloane cu capiteluri ionice. În mod similar, zona deasupra coridorului de la etaj este deschisă spre sală, formând al treilea balcon al sălii festive. Balcoanele sunt închise cu parapete pline, decorate cu motive de baluştrii, de aici, corespunzător coloanelor de la parter se ridică câte doi pilaştrii reprezentând herme, care susţin grinzile tavanului. Pe cele două laturi ale sălii sunt câte două uşi, cuprinzând în poziţie centrală o uşă oarbă. Aceste uşi precum şi accesele dinspre coridor, au ancadramente neobişnuit de bogat decorate cu stucatură ornamentală. Elementele decorative vegetale şi zoomorfe ale ancadramentelor sunt poleite cu aur şi vopsite în alb, fiind repicate în repetate rânduri. Bolta teşită a sălii este decorată de asemenea cu stucatură ornamentală, respectiv cu picturi murale.

 

Birourile ce se deschid din coridoarele clădirii, tâmplăriile interioare, decoraţiile au fost modificate în mare măsură, caracterul original se mai păstrează doar în elementele prezentate, în alte părţi nu se mai regăseşte nimic autentic.


 taguri

, eclectic, Arad

Discuţie

imagini

includere într-o altă pagină