listare

trimite prin

Monumentul "Sf. Treime" (Coloana ciumei), Timişoara
Ultima actualizare:  2010-04-09
Autor:  Sarkadi Nagy EmeseDate despre monument
Adresa: Piaţa Unirii
Cod: TM-III-m-A-06313
Datare: 1740

Date istorice
Aşa numita coloană a ciumei din Timişoara a fost amplasată în piaţa centrală a localităţii, Piaţa Domului, în anul 1740 ca un ex voto a consilierului cameral Johann Deschann.

Descrierea edificiului

Monumentul având forma unui obelisc a fost aşezat pe o mică bază, iar ulterior a fost înconjurat cu un gard scund.

 

Colţurile soclului coloanei sunt decorate cu volute, iar pe laturile sale apar trei basoreliefuri, identificate de către Samu Borovszky ca reliefurile alegorice ale Ciumei, Războiului sau Disperării, dar după alte opinii, ar fi scene din timpul epidemiei de ciumă din Timişoara. Deasupra volutelor sunt aşezate statuile Sfinţilor Sebastian, Rocchus şi Carlo Borromeo. Sfântul Sebastian apare conform reprezentării sale tipice, legat de un copac, şi corpul său este străpuns de mai multe săgeţi, sau se observă urmele săgeţilor, astăzi dispărute. Părul lui lung şi ondulat îi cade pe umăr, corpul său atletic sugerează forţa sa fizică. Cultul Sfântului Sebastian a trăit deja o a doua înflorire pe parcursul epidemiilor de ciumă din secolul al XVI-lea, iar mai târziu devine una dintre figurile constante ale coloanelor de ciumă. Carlo Borromeo apare în ornatul de cardinal, purtând pe cap pălăria specifică cardinalilor, şi mâna sa stângă ţine pe piept deasupra inimii, iar în cea dreaptă atributul său, un crucifix. Ca arhiepiscop al oraşului Milano, el i-a atribuit chiar intercesiunii Sfântului Sebastian faptul că oraşul a scăpat de epidemia de ciumă, deşi el însuşi a avut un rol primordial în îngrijirea bolnavilor şi în oprirea epidemiei. Pe cel de al treilea colţ al soclului apare statuia Sfântului Rocchus, trăgând tunica sa scurtă deasupra genunchiului drept, pentru a ne arăta cu degetul rana sa (bubonul pestilenţial) de pe coapsă. La piciorul lui stâng stă culcat una dintre atributele sale, câinele, care -după legendă- l-a aprovizionat cu hrană pe Rocchus, retras din cauza bolii sale de ciumă. În final Rocchus a fost vindecat de un înger, în timp ce se întorcea din pelerinajul său roman. După această vindecare miraculoasă, el şi-a dedicat viaţa îngrijirii bolnavilor de ciumă. Spatele sfântului este acoperit cu o mantie de pelerin, decorat pe umăr cu scoici, însemnele pelerinilor, iar pe piciore poartă cizme lungi.

 

Cu un registru mai sus, în zona bazei coloanei, sunt amplasate încă trei statui ale unor sfinţi antipestilenţiali. Figura Sfântului Ioan de Nepomuc îmbrăcat în ornat de preot şi cu biretum pe cap, se află deasupra unor nori, ţinînd în mănă un crucifix. Figura lui tânără şi cu barbă, corespunde în totalitate cunoscutelor canoane ale reprezăntării lui Ioan de Nepomuc. La picioarele sfântului, sub nori, se află culcată între stânci figura Sfintei Rosalia, capul său decorat cu o coroană de trandafiri ţinînd rezemat în mâna sa dreaptă. Pe celelalte două laturi ale coloanei stă o figură feminină, cu un turn lângă piciare, aceasta fiind atributul Sfintei Barbara, iar pe cealaltă latură statuia unui sfânt îmbrăcat în veşminte ce seamănă cu cele ale Sfântului Rocchus, dar cu biretă pe cap. Acest sfânft ţine în mâna stângă un craniu şi probabil, un crucifix. Pe baza tipicelor veşminte, a atributelor sale, precum şi datorită faptului că este asemenea celor de mai sus, şi unul dintre sfinţii antipestilenţiali, se poate presupune că ar fi vorba de Sfântul Francisc de Xavier.

 

Suprafeţele coloanei propriu-zise sunt acoperite de nori, şi pe partea centrală a laturii prinicipale a coloanei apare un scut baroc gol, prevăzut pe partea sa superioară şi cu coroană. Capitelul ionic al coloanei este decorat şi cu festoane, şi deasupra sa se întinde o cornişă complexă, pe a cărei parte centrală a fost sculptat un simplu decor floral. Reprezentarea centrală a coloanei este grupul statuar sculptat din piatră al Sfintei Treimi, una dintre cele mai răspândite variante ale coloanelor de ciumă. Între Dumnezeu-Tatăl şi Isus aşezaţi pe un tron este îngenunchiată Maica Domnului, cu mâinile alăturate în poziţie de rugăciune. Tatăl şi Fiul tocmai se pregătesc să aşeze coroana pe capul Mariei. Deasupra celor trei personaje apare şi figura din fier forjat a porumbelului Sfântuilui Duh.

 

 

Monumentul, ca şi cel al Sfântului Ioan de Nepomuc, aflat în Piaţa Libertăţii, este una dintre tipicele coloane de ciumă sau coloane a Sfintei Treimi, din cauza marilor epidemii de ciumă amplasate frecvent pe pieţele centrale ale oraşelor din secolul al XVIII-lea. Reprezentările sale se înscriu perfect în iconografia specifică acestui tip de monument.


Bibliografie selectivă
Temes vármegye és Temesvár sz. kir. város monográfiája, Red. Borovszky Samu , Budapest, 1914. pp. 170, 241.
Juhász Kálmán - Adam Schicht, Der Hl. Johannes Nepomuk als Schuztpatron des Banates, In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, NS XVIII, 1964, pp. 89-90.
Adriana Buzilă, Trei monumente timişorene de sculptură barocă, In: Tibiscus Arta, Timişoara, 1974, pp. 47-52.
Adriana Buzilă - Rodica Vârtaciu, Barocul în Banat, Timişoara, 1992. p. 12.
Vlăsceanu, Mihaela, Reprezentări ale Sf. Ioan Nepomuk in sculptura barocă bănăţeană, In: Ars Transsilvaniae 8-9, (1998-99). pp. 229-243.
Nicolae Sabău, Metamorfoze ale barocului transilvan, I, Sculptura, Cluj-Napoca, 2002. pp. 191-193.


Discuţie

imagini

includere într-o altă pagină