listare

trimite prin

Palatul Hermann, Arad
Ultima actualizare:  2010-03-17
Autor:  Sarkadi Nagy Emese
Tradus de:  P. Kovács KláraDate despre monument
Adresa: Bulevardul Revoluţiei 96.
Cod: AR-II-m-B-00556
Datare: 1883

Date istorice
Una dintre cele mai pretenţioase palate de pe bulevardul principal al Aradului a fost construit la începutul anilor 1880 de către negustorul înstărit, Gyula Hermann şi soţia acestuia. În clădire erau amenajate iniţial patru apartamente de lux, iar în spatele acesteia se întindea curtea şi grădina exigent proiectate. Plastica decorativă a edificiului a fost realizată de sculptorul András Tóth (autorul statuii Kossuth din Salonta, tatăl renumitului poet maghiar, Árpád Tóth).

Descrierea edificiului

Clădirea prezintă un plan în formă de „U", faţada principală a palatului integrându-se în frontul continuu al străzii principale a oraşului. Faţada este ritmată de 2+7+2 axe de goluri caracterizate de un decor elegant, distribuit simetric faţă de axul central. Primele, respectiv ultime două axe laterale sunt delimitate de pilaştri monumentali cu capitelul corintic decorat cu mascheroni. Coloana pilaştrilor prevăzută cu caneluri este secţionată în câte cinci părţi egale de vrejuri. La parter suprafaţa peretelui este striată, zona din jurul golurilor şi muchiile laterale ale faţadei fiind tratate în rustica. Deschiderile de la parter (vitrinele, respectiv uşile magazinelor) se încheie în arc semicircular. Uşile magazinelor de pe extremităţi sunt la fel de late ca şi poarta palatului. Cele şase goluri care flanchează poarta principală - 3 de-o parte şi 3 de cealaltă - sunt ritmate de coloane din bronz cu soclul decorat cu mascheroni şi ghirlande, coloana spiralică fiind împodobită cu vrejuri şi având capitel ionic stilizat. Registrele inferioare ale faţadei sunt delimitate printr-un brâu pronunţat, decorat cu şiruri de denticuli şi de ove, accentuat în dreptul balcoanelor de la etaj. Faţada etajelor este striată. Un şir de balustrade, delimitate de două brâuri continue, se desfăşoară sub deschiderea ferestrelor de la etajul întâi. Ancadramentele ferestrelor de la acest nivel se caracterizează prin montanţii modelaţi asemenea unor pilaştri şi închiderea semicirculară împodobită cu rocailleuri. Fiecare ancadrament este înglobat la rândul său în câte un cadru modelat din tencuială, sprijinit pe brâul superior al balustradei. Cadrele sunt formate din pilaştri care susţin o sprânceană frântă, cu arcul în formă de segment de cerc. Zona dintre ancadrament şi sprânceană este împodobită de câte o scoică flancată de ghirlande. Extremităţile faţadei se evidenţiază la acest nivel de câte un bovindou având lăţimea a câte două axe şi acoperişul arcuit. Faţada fiecăruia prezintă câte o fereastră încheiată în arc semicircular - asemănătoare celor descrise anterior - flancată de câte o fereastră dreptunghiulară, îngustă, surmontată de câte o deschidere rotundă. Golurile bovindoului sunt delimitate de herme care se sprijină pe console împodobite cu mascheroni şi susţin frontonul frânt, decorat cu un mascheron înconjurat de ornamente vegetale. Acoperişul bovindourilor de forma unei mici cupole este învelit cu tinichea. Ferestrele de la etajul superior sunt mai simple, fiind caracterizate de ancadramente modelate din tencuială, dreptunghiulare cu colţurile superioare evazate. Panourile flancate de console evidenţiate cu volute de sub deschideri prezintă un decor compus din rocailleuri şi ghirlande. Sprâncenele ancadramentelor se sprijină la rândul lor pe console decorate cu frunze de acant. Ornamentele din această zonă combină volute, mascheroni şi ghirlande. Axul central se evidenţiază printr-un decor mai bogat comparativ cu restul faţadei. Canaturile porţii încheiată în arc semicircular prezintă goluri decorate cu grilaje din fier forjat. Trebuie remarcat şi zarul original confecţionat tot din fier forjat. Deschiderea porţii era flancată de statuile lui Samson şi Hercule, care însă au dispărut recent, fără urmă.

 

 

Balconul cu parapetul din fier forjat de deasupra porţii se sprijină pe două console decorate cu volute şi stucaturi modelând coşuri cu fructe. Ancadramentul uşii acestuia se încadrează în şirul celorlalte deschideri de la acest nivel, doar decorul din zona sprâncenei fiind mai bogat decât cel al ferestrelor. Ferestrele de la etajul al doilea sunt surmontate de deschideri rotunde. O cornişă pronunţată, împodobită cu şiruri de denticuli şi de ove, respectiv cu un şir de console decorate cu frunze de acant încoronează faţada principală. În dreptul pilaştrilor cornişa este accentuată, iar în axul central aceasta formează un fronton arcuit, al cărui câmp prezintă un scut stilizat, încadrat de motive ornamentale vegetale şi de volute. Scutul gol din zilele noastre, purta iniţial probabil fie un blazon, fie anul construcţiei. Conform fotografiilor mai vechi, deasupra cornişei faţadei se înălţa odinioară o balustradă scundă formată dintr-un şir de sâlpişori, care era împodobită în dreptul pilaştrilor şi în axul central de urne din piatră, respectiv sculpturi reprezentând personaje mitologice. Hornuri masive se înălţau din acoperişul în două ape al clădirii.

 

Prin gangul porţii din axul central ajungem în curtea clădirii. Din dreapta gangului porneşte scara, care duce în tractul dinspre stradă al palatului. Gangul este acoperit de calote boeme, iar pereţii laterali ai acestuia sunt ritmaţi de coloane angajate şi de pilaştri cu capitel ionic, decorat cu mascheroni.
Modelarea faţadelor dinspre curte ale edificiului armonizează cu faţada principală: suprafaţa pereţilor este tratată în rustica la parter şi doar striată la nivelurile superioare. Faţadele cu foişoare trădează urmele numeroaselor intervenţii ulterioare. Remarcăm arcade obturate la parter, uşi şi ferestre moderne care nu mai au nici o legătură cu aspectul de ansamblu al construcţiei originale, dar nici cu bunul gust. Pe faţada posterioară edificiul are un acces secundar, practicabil de pe strada paralelă cu Bulevardul Revoluţiei.

 

Limbajul decorativ al clădirii eclectice este dominat de elemente stilistice baroce. Monumentul este unul dintre cele mai impresionante construcţii eclectice din Arad - stil dealtfel bine reprezentat în oraş - graţie aspectului armonios al faţadelor sale, dar mai cu seamă decorului plastic foarte exigent al acestora.


Bibliografie selectivă
Alföldi képes újság, nr. 17, 24 apr. 1887.
Lanevschi, Gheorghe - Ujj János, Arad. Patrimoniul cultural construit, Arad, 2007, pp. 70-71.
Pávai Gyula, Mesélő aradi házak, Nagyvárad, 2008, p. 17.
Ujj János, Arad építészeti emlékei, Nagyvárad, 2008, p. 97.


taguri

palat, Arad, neobaroc

Discuţie

imagini

includere într-o altă pagină