Monografie

 • Balázs Imre József: Hervay Gizella. Kismonográfia.Cluj-Napoca, Editura Kriterion, 2003.

Studii, manuale

 • Bertha Zoltán: Az első Forrás-nemzedék. In Ibidem: Gond és mű. Budapest, Editura Széphalom, 1994. 67—109.
 • Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Vol. 2. Bucureşti, Editura Kriterion, 1991. 235—237. (Articolul care prezintă pe Hervay Gizella-a fost scris de Kántor Lajos)
 • Bertha Zoltán—Görömbei András: A hetvenes évek romániai magyar irodalma. Budapest, TIT, 1983. 84—87.
 • Kántor Lajos: A líra hangváltásai. In Ibidem: Korváltás. Bucureşti, Editura Kriterion, 1979. 125—143.
 • Kántor Lajos—Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1944—1970. Bucureşti, Editura Kriterion, 1973. 160—162.

Critică, recenzie

 • Gergely Tamás — Balázs Imre József: Tíz kérdés Hervayhoz 2005-ben. Látó, 2005. 12. 108—110.
 • Vasy Géza: Hervay Gizella. Napút, 2003. 10.
 • Szilágyi Júlia: Élethelyzetek—halálhelyzetek Hervay Gizella költészetében. In Ibidem: Versenymű égő zongorára. Marosvásárhely, Mentor, 2002. 84—89.
 • Zágoni-Joikits Melinda: Kobakról, Kobakul, Kobakoknak.Korunk, 2002. 10. 123—124.
 • Bertha Zoltán: Szenvedés és látomás. In Ibidem: Sorstükör.Miskolc, Editura Felsőmagyarország, 2001. 433—444.
 • Balázs Imre József: Színes kavicsok. Hervay Gizella-szövegek az Ifjúmunkás első évfolyamaiban. Korunk, 2000. 10. 15—17. (Bevezető öt, kötetben meg nem jelent Hervay-vers újraközléséhez.)
 • Vallasek Júlia: „A szó nem hasonlat többé”. Hitel, 1999. 12. 97—99.
 • Pécsi Györgyi: Hervay Gizella Kelet-Európa szegén.Somogy, 1998. 4. 415—419.
 • Pop, Anamaria: A szeretet igénye — két emelet magány között. Tiszatáj, 1995. 4. 31—33.
 • Kántor Lajos: Amennyi kell a megismeréshez. Szilágyi Domokos és Hervay Gizella — hatvanas évek. Kortárs, 1994. 11. 91—94.
 • Szilágyi Júlia: Születésnapi sirató három tételben. Korunk, 1994. 10. 58—59.
 • Garamvölgyi György: Motívumok és világkép Hervay Gizella Lódenkabát Keleteurópa szegén című kötetében.Jelentkezünk, 1993. 2./1994. 1—2. 200—207.
 • Hervay Gizella: Hazulról haza. Öninterjú. Látó, 1991. 5. 606—625.
 • Pop, Ion: „Ez a táj én vagyok”. Utunk, 1989. 51—52. 6.
 • Bertha Zoltán: Hervay Gizella Száműzött szivárvány-a. In Ibidem: A szellem jelzőfényei. Budapest, Magvető, 1988. 119—121.
 • Pintér Lajos: Hervay Gizella: Lódenkabát Keleteurópa szegén. Forrás, 1985. 1. 91—92.
 • Ágh István: Levél a föld alól. Jelenkor, 1984. 11. 1028—1030.
 • Erdődy Edit: Hervay Gizella: Lódenkabát Keleteurópa szegén. Kortárs, 1984. 11. 1837—1838.
 • Olasz Sándor: Hervay Gizella: Lódenkabát Keleteurópa szegén. Alföld, 1984. 9. 81—83.
 • Pomogáts Béla: Harmadik honfoglalás. Új Írás, 1984. 8. 117—118.
 • Szakolczay Lajos: Harmadik honfoglalás. Tiszatáj, 1984. 10. 71—76. (Republicată în Szakolczay Lajos: Ötágú síp. Budapest, Editura Magvető, 1989. 132—144.)
 • Földes László: Hervay Gizella: Ez van. In Ibidem: Elvek és viták. Bucureşti, Editura Kriterion, 1983. 660—662.
 • Sándor György: „Növekszem felnőtt halálra”. Forrás, 1983. 6. 72—76.
 • Huszár Sándor: Próféta voltam a Balta Albán. Interjú Hervay Gizellával (Interviu cu Hervay Gizella). In Ibidem: Sorsom emlékezete. Bucureşti, Editura Kriterion, 1982. 286—295.
 • Lászlóffy Aladár: Hervay lelkének családja. Utunk, 1982. 29. 2.
 • Csordás Gábor: Hervay Gizella: Száműzött szivárvány. Jelenkor, 1981. 10. 952—954.
 • Pomogáts Béla: Hervay Gizella: Száműzött szivárvány. Tiszatáj, 1981. 6. 89—91.
 • Zalán Tibor: Hervay Gizella: Száműzött szivárvány. Életünk, 1981. 4. 316—318.
 • Petrőczi Éva: Mesék a valóságról. Élet és Irodalom, 1980. 21. 10.
 • Szakolczay Lajos: Hervay Gizella lírája. Tiszatáj, 1980. 6. 56—61. (Republicată în Szakolczay Lajos: Dunának, Oltnak. Budapest, Editura Szépirodalmi, 1984. 190—201.
 • Berta Erzsébet: Hervay Gizella: A mondat folytatása. Alföld, 1979. 3. 79—82.
 • Berta Erzsébet: Hervay Gizella: Kettészelt madár. Alföld, 1979. 5. 84—85.
 • Bezzeg János: Hervay Gizella: A mondat folytatása.Jelenkor, 1979. 1. 94—95.
 • Borcsa János: „Hogy az ének öröm lehessen megint”.Korunk, 1979. 9. 713—715.
 • Iszlai Zoltán: Hervay Gizella: Kettészelt madár. Kortárs, 1979. 10. 1662—1665.
 • Kartal Zsuzsa: Hervay Gizella: A mondat folytatása. Kritika, 1979. 3. 30.
 • Monostori Imre: A mondat folytatása — az élet folytatása. Új Írás, 1979. 6. 112—116.
 • Mózes Attila: A szerelem, az emlékek és a magány emeletei. Igaz Szó, 1979. 2. 158—163.
 • Adonyi Nagy Mária: Az idő gyűrűjében. Utunk, 1978. 38. 6.
 • Éltető József: Változatok három emlékezetre. Művelődés, 1978. 12. 26—27.
 • Szász János: A lírai költészet tragikus dimenziói. A Hét, 1978. 41. 5.
 • Marosi Ildikó: Interjú három hangra. Utunk, 1975. 7. 2.
 • Szász János: A költő válaszai. Igaz Szó, 1975. 1. 70—71.
 • Zirkuli Péter: Hervay Gizella: Űrlap. Napjaink, 1975. 7. 10.
 • Bogdán László: Hervay Gizella: Űrlap. Művelődés, 1974. 8. 63.
 • Cs. Gyímesi Éva: „Késélen lépkedő nyugalom”. Korunk, 1974. 7. 872—874. (Republicată în Ibidem: Kritikai mozaik. Cluj-Napoca, Editura Polis, 1999. 114—117.)
 • Csiki László: Bevezetés a hétköznapokba. A Hét, 1974. 14. 5.
 • Fábián Sándor: A női önkifejezés szabadságáért. Igaz Szó, 1974. 6. 759—762.
 • Király László: Hervay Gizella: Űrlap. Utunk, 1974. 6. 2.
 • Reinhart Erzsébet: Hervay Gizella: Kobak könyve.Művelődés, 1974. 5. 61.
 • Szávai Géza: Tartós szavak tájai felé. Hervay Gizella: Űrlap.Utunk, 1974. 12. 2.
 • Széles Klára: Hervay Gizella: Űrlap. Kritika, 1974. 12. 24—25. (Republicată şi completată în: Ibidem: Szeged—Kolozsvár 1955—1992. Budapest, Editura Pesti Szalon, 1993. 29—36.)
 • Adonyi Nagy Mária: Kobak stílusa. Utunk, 1973. 37. 2.
 • D. Varga Katalin: Ártatlan, mint a költő vagy a gyermek. A Hét, 1973. 36. 10.
 • Hervay Gizella: Űrhajós-Piroska és társai. Korunk, 1973. 4. 531—539.
 • Metz Katalin: Hervay Gizella: Tőmondatok. Igaz Szó, 1970. 8. 309—312.
 • Varjas Endre: Hárman. Hervay Gizella: Tőmondatok. Élet és Irodalom, 1970. 33.
 • Király László: Éneket kivonva. Utunk, 1969. 2.
 • Pomogáts Béla: Három fiatal erdélyi költő. Hervay Gizella: Tőmondatok. Napjaink, 1969. 9.
 • Szász János: Egy asszony énekel. Igaz Szó, 1967. 1. 107—109.
 • Bodor Pál: Hervay és Kobak-könyve. Utunk, 1966. 44.
 • Láng Gusztáv: Értelmes ének. Utunk, 1966. 47. (Republicată în Ibidem: A jelen idő nyomában. Bucureşti, Editura Kriterion, 1976. 5—11.)
 • K. Jakab Antal: Hervay Gizella: Virág a végtelenben. Igaz Szó, 1964. 6. 1019—1020.
 • Kántor Lajos: Korszerű alázat. Utunk, 1964. 19.
 • Méliusz József: Egy asszonyköltő első verseskönyve elé. In Hervay Gizella: Virág a végtelenben. Bukarest, Irodalmi, 1963. 5—8.