Ceramica de Turda

Conform celor mai vechi surse scrise, olăritul a fost prezent la Turda încă din secolul al XVII-lea, iar o altă sursă, de această dată din secolul al XVIII-lea, face referire la faptul că meşterii locali executau oale smălţuite în cantităţi aşa de însemnate, încât satisfăceau cererea locală în întregime, reuşind să vândă şi populaţiei localităţilor vecine, cu prilejul târgurilor săptămânale. În timp ce olarii din Iara de Jos şi Moldoveneşti produceau oale de folosinţă cotidiană, turdenii [...]