Olăritul din Deja

În Sălaj, alături de Zalău - centrul administrativ, economic şi spiritual al acestui ţinut, oraş în care meşteşugarii, printre ei şi olarii, erau organizaţi în bresle menite să le apere interesele - au funcţionat, în decursul secolelor XVIII-XX, mai multe centre de olărit nebreslaşe. Dintre acestea, Deja - sat poreclit în maghiară „csuprosfalu" (sat de cănari) - era centrul cel mai activ, cu cele mai extinse pieţe de desfacere.Hotarul său nu prea mare şi solul de proastă calitate nu puteau asigura subzistenţa locuitorilor. [...]