Olga Nagy (Ernei, 2 ianuarie 1921 – Sfântu Gheorghe, 2 noiembrie 2006)

Folcloristă, etnografă, a aparţinut celei de-a doua generaţie de etnografi formată la Universitatea din Cluj. De la cercetarea tradiţiei a ajuns la interpretarea ei, de la examinarea conţinutului şi a formei naraţiunilor la analiza funcţiei şi a contextului lor, a folclorului şi a culturii în ansamblu, a unităţii culturii cu societatea, cu mentalitatea. În numeroase sinteze a argumentat transformarea, diferenţierea culturii, susţinând necesitatea cercetării interdisciplinare. S-a născut la Ernei în data de 2 ianuarie 1921. Tatăl, intendent, s-a [...]