Istoriile locale

Istoriile locale sunt constituite de discursurile narative referitoare la istoria aşezării, a spaţiului locuit, a populaţiei, a persoanelor, a clădirilor, care sunt reprezentări ale identităţii locale. Ele sunt legate de istoria ţării, de tradiţia orală, de memoria genealogică, de ritualurile de comemorare. Canalele de transmitere sunt orale (legende, memoria comunicativă), scrise (monografia satului, istoria familiei, memoriile), fotografiate (fotografii, culegeri de fotografii). De asemenea, pot apărea pe film, pe site-uri web, în colecţiile muzeelor săteşti, [...]